Coffee to Modern Trade

เรื่องของบรรจุภัณฑ์ยังคงสำคัญมากในยุคที่มีการแข่งขันในตลาดสูง

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง


Coffee to Modern Trade | April ,2023

Coffee to Modern Trade
COFFEE TRAVELER MAGAZINE FEBRUARY - MARCH 2023 51

ออกี้ ชญาภา ปรัสพันธ์ | นักออกแบบและวิทยากร

เรื่องของบรรจุภัณฑ์ยังคงสำคัญมาก

ในยุคที่มีการแข่งขันในตลาดสูง

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง

ปฏิเสธไม่ใด้ว่าหลังจากได้เห็นภาพตัวอย่างของ 3 กลุ่มวิสาหกิจที่มีโอกาสสำหรับการพัฒนาเข้าไปสู่ระบบการค้าแบบโมเตีร์นเทรดได้ในอนาคต สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นและถูกพูดถึงมาโดยตลอดจากทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนยังคงขาดในเรื่องของการทำแบรนด์หรือดีไชน์ของบรรจุภัณฑ์ หรือแพ็คเกจจิ้งที่นำสนใจ และตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้า ในปัจจุบันการออกแบบแพ็คเกจจิ้งเข้ามามีบทบาทสำคัญและถูกนำมาใช้เพื่อการสื่อสารในการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์สินค้าและการสร้างความใกล้ชิดกับผู้บริโภค หากมีคอนเซ็ปต์พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งาน ก็เรียกได้ว่าเป็น First impression หรือความประทับใจแรกที่ซื้อใจผู้บริโภคได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

แน่นอนว่าการจะดีไซน์รูปร่างหน้าตาของแบรนต์หรือสินค้าออกมาสักชิ้นหนึ่งย่อมมีในเรื่องของตันทุนที่เพิ่มชื้น แต่กลุ่มวิสาทกิจชุมชนสามารถครีเอทออกมาในแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้องใช้ทุนจำนวนมากในการออกแบบ หากเข้าใจถึงแก่นของแพ็คเกจจิ้ง สำหรับการสื่อสารตัวสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้ ซึ่งได้อาจารย์ออกี้ (ชญาภา ปรัสพันธ์) นักออกแบบ และประธานคณะทำงานด้านส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อความยั่งยืน สมาคมการค้าบิสคลับไทย (Biz Club Thai Trade Association) มาแชร์ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่โมเดิร์นเทรดรวมถึงวิธีที่จะสามารถสื่อสารตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน


"เราขอแบ่งการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออกเป็น 3 ระดับ โดยเริ่มจากกลุ่มตั้งต้น"


ซึ่งอาจารย์ออกี้เป็นทั้งวิทยากรและนักออกแบบ โดยทำงานออกแบบให้กับโปรเจกต์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐฯ และเอกชนหลายแห่ง เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ภาคใต้ ส่งออกเอเชียใต้ (ผลิตภัณฑ์ LABAN SOY), ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กษตรอินทรีย์, ออกแบบและพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังในเรื่องของการพัฒนาภาพลักษณ์ให้กับหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ ยัง เป็นที่ปรึกษาและเป็นประธานคณะดำเนินงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเพื่อความยั่งยืน โดยอยู่ในโครงการของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมีร์ช (E-Commerce) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย


"เรื่องของบรรจุภัณฑ์ยังคงสำคัญมากในยุคที่มีการแข่งขันในตลาดสูง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการดีไซน์และวัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้นตัวของชุมชนที่มีสินค้าเป็นของตนเองจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัว และเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อนำมาติโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงสีสัน ตัวอักษร เพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด แต่ต้องยอมรับเลยว่าจากการ ไปอบรมหรือบรรยายให้กับพี่น้องเกษตรกร เราได้เห็นถึงการปรับโฉมและพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างมาก รวมถึงเกษรกรตันน้ำยังหันมาสนใจการทำตลาดและการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำแบรนด์ด้วย"


#aorkiie #ออกี้ #ที่ปรึกษาขาลุย

#iLuckiesAdvisor #ดีไซน์เนอร์สายมู


ทักทายแบบสุขใจ ระยะปลอดภัย ให้เทคโนโลยี เชื่อมเราถึงกัน