ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล


Whoscall พรีเมียม เป็นแพ็กเกจที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติม ได้แก่ การอัปเดตฐานข้อมูลอัตโนมัติ ทำให้ไม่พลาดเมื่อมีการรีพอร์ตเบอร์ใหม่ๆเข้ามาในระบบ การบล็อกสายสแปมอัตโนมัติ จากสายที่ถูกร้องเรียนจากผู้ใช้บ่อยครั้ง ตัวช่วยจัดการ SMS อัจฉริยะ ที่จะสามารถแยกข้อความขยะออกไปให้ทันที และไม่มีโฆษณามาคั่นระหว่างใช้งาน

Line ควบรวม Yahoo

LINE Corporation และ Yahoo Japan Corporation จะรวมเป็นบริษัทเดียวกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และเปลี่ยนเป็น LY Corporation

.

จากการรวมบริษัทในครั้งนี้ ชื่อของผู้ให้บริการ LINE Official Account แต่ละราย (ต่อจากนี้เรียกว่า "บัญชีทางการ" ในหลายบริการ ซึ่งในปัจจุบันให้บริการโดย LINE จะเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการเป็น LY Corporation ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป อ่านต่อ...

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Snapinsta.app_video_319603698_1553655642108157_3351476945866759895_n.mp4

เตือนภัยโหลดแอพกรมที่ดิน

Snapinsta.app_video_371688110_1515104195925869_7973166564311250031_n.mp4

เตือนภัย ระวัง! มิจฉาชีพอ้างเลขบัตรประชาชน ก่อนหลอกให้หลงเชื่อ!! 

Snapinsta.app_video_10000000_254074467456677_425514063050854333_n.mp4

เว็บไซต์ปลอมแอบสังเกตยังไง อันไหนของแท้ อันไหนของปลอม

แอพ บสย.

วิธีป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ

พักหนี้เกษตรกร

ทักทายแบบสุขใจ ระยะปลอดภัย ให้เทคโนโลยี เชื่อมเราถึงกัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลต่อต้านข่าวปลอม

ศูนย์ต่อต้านข้อมูลข่าวปลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากข่าวปลอมที่ปัจจุบันพบว่าได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งยังสร้างความแตกแยก ความเข้าใจผิด ไปจนถึงการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ

จึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ที่แพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์ ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ให้ประชาชนทุกคนรู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากข่าวปลอมได้


ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับประชาชน

เพื่อประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย


พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล 

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 

ลิงก์ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันคอลเซ็นเตอร์ ด้วย WhosCall

WhosCall  Application
Whoscall แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนสัญชาติไต้หวัน โดย บริษัท Gogolook ที่สามารถบอกผู้ใช้งานได้ถึง เจ้าของสายเรียกเข้าทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้งาน เลือกรับสายที่ต้องการรับและไม่ต้องการรับได้ รวมไปถึงการค้นหาเบอร์แบบออฟไลน์และการบล็อกเบอร์โทรเข้า สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows 


ดาวน์โหลด วิธีการดาวน์โหลดแอพมาใช้ในมือถือ

เพื่อประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่สนับสนุนวัตกรรม และคูปองดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 


โครงการคูปองดิจิทัล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเผื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini

Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล แลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผนอันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ


บรรยากาศการเรียนการสอนของทีมวิทยากร

บรรยากาศการเรียนการสอน จังหวัดชัยภูมิ 

บรรยากาศการเรียนการสอน จังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางการติดต่อทีมวิทยากร