หน้าแรก | November 4,2022

เป็นมืออาชีพด้วย Line OA กับการใช้ขนาดภาพที่เหมาะสม

Size Guide LINE OA

รวมขนาดรูปใน LINE OA อัพเดทล่าสุด

1. ขนาดภาพโปรไฟล์และหน้าปก

ภาพโปรไฟล์ มีขนาด 640 x 640 px

ภาพหน้าปกมีขนาด 1080 x 878 px

ขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 3 MB

รองรับเฉพาะไฟล์ JPE,JPEG,PNG

.

2. Card Message People & Picture

Card Message ประเภท People

เหมาะสำหรับการนำเสนอบุคคล

มีขนาด 1080 x 1080 px

Card Message ประเภท Picture

เหมาะสำหรับการนำเสนอรูปภาพเป็นหลัก

มีขนาด 1199 x 1080 px

.

3. Card Message Product

Card Message ประเภท Product

เหมาะสำหรับการนำเสนอสินค้าหรือบริการ

มีขนาด 1664 x 1080 px,1664 x 2160 px

.

4. Card Message Place

Card Message ประเภท Place

เหมาะสำหรับใส่สถานที่ ใส่เวลาหรือราคา

มีขนาด 1664 x 1080 px,1664 x 2160 px

.

5. คูปองและแบบสอบถาม

ขนาดคูปองในไลน์ มีขนาด 640 x 640 px

ขนาดแบบสอบถามในไลน์ มีขนาด 780 x 510 px

ขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 10 MB รับรองเฉพาะ JPG,JPEG,PNG

.

6. Rich Messageจตุรัสทั้ง 8 แบบ

มีขนาดรูปภาพ 1040 x 1040 px

ขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 10 MB

รับรองเฉพาะ JPG,JPEG,PNG

.

7. Rich Messageแบบกำหนดเอง

มีขนาดรูปภาพกว้างขั้นต่ำ 1040 px

สูงได้ 520 - 2080 px

ขนาดไฟล์ใหญ่ไม่เกิน 10 MB

รับรองเฉพาะ JPG,JPEG,PNG

.

8. Rich Menu ขนาดใหญ่

Rich Menu ขนาดใหญ่ ใส่ได้สูงสุด 6 ช่อง

ขนาดรูปที่ทางไลน์แนะนำ

คือ 2500 x 1686 px , 1200 x 810 px , 800 x 540 px

.

9. Rich Menu ขนาดเล็ก

Rich Menu ขนาดใหญ่ ใส่ได้สูงสุด 3 ช่อง

ขนาดรูปที่ทางไลน์แนะนำ

คือ 2500 x 843 px , 1200 x 405 px , 800 x 270 px

--

ที่มา LINE for Business


ทักทายแบบสุขใจ ระยะปลอดภัย ให้เทคโนโลยี เชื่อมเราถึงกัน