มาทำความรู้จักกับ กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ องค์กรเดียวที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ บริหารทรัพยากรการสื่อสาร และกำกับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยกัน 

ทักทายแบบสุขใจ ระยะปลอดภัย ให้เทคโนโลยี เชื่อมเราถึงกัน

เอกสารประกอบการอบรม

1. หลักสูตร Smart farming.pdf

หลักสูตร Smart Farming

3. หลักสูตร สูงวัยดิจิทัล สร้างสรรค์ความรู้.pdf

หลักสูตร สูงวัยดิจิทัล สร้างสรรค์ความรู้

5. หลักสูตร เด็กยุคดิจิทัล เรียนรู้ผ่านเทคโ.pdf

หลักสูตร เด็กยุคดิจิทัล เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี

หลักสูตร ภาคบริการ สร้างสรรค์ความรู้ผ่านเ.pdf

หลักสูตร ภาคบริการ สร้างสรรค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยี

พื้นฐานคอมพิวเตอร์

พื้นฐานคอมพิวเตอร์

การใช้เมาส์

วิธีใช้เมาส์

แป้นคีย์บอร์ด

วิธีใช้คีย์บอร์ด เบื้องต้น

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

ประเภทของสื่อออนไลน์

การประหยัดไฟ ได้ผลจริง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

3 จุดสังเกต ที่สามารถรู้ได้ว่า เป็นเพจของมิจฉาชีพ #สังเกตเพจปลอม #เพจปลอม #มิจฉาชีพ #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIB.mp4

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

9near case

Snapinsta.app_video_10000000_254074467456677_425514063050854333_n.mp4

เว็บไซต์ปลอมแอบสังเกตยังไง อันไหนของแท้ อันไหนของปลอม

Snapinsta.app_video_371688110_1515104195925869_7973166564311250031_n.mp4

เตือนภัย ระวัง! มิจฉาชีพอ้างเลขบัตรประชาชน ก่อนหลอกให้หลงเชื่อ!! 

Snapinsta.app_video_319603698_1553655642108157_3351476945866759895_n.mp4

เตือนภัยโหลดแอพกรมที่ดิน

วิธีป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ PDPA

พรบ.คอมพิวเตอร์ คืออะไร

ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลายพันธุ์

ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกให้ โอนเงิน 1.5 ล้านบาท 

โค้ชคลั่งรัก

Snapinsta.app_video_10000000_703580591813365_7603936479636745849_n.mp4

เบื้องหลังคอลเซ็นเตอร์

มาตรา 16 แอบอ้างบุคคลอื่น

Romance Scamer

รู้เท่าทัน Romance Scam

การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

5 วิธีเช็คข่าวปลอม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลต่อต้านข่าวปลอม

ศูนย์ต่อต้านข้อมูลข่าวปลอม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากข่าวปลอมที่ปัจจุบันพบว่าได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง ทั้งยังสร้างความแตกแยก ความเข้าใจผิด ไปจนถึงการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ

จึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ที่แพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์ ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร และสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ให้ประชาชนทุกคนรู้เท่าทัน สามารถปกป้องตนเองจากข่าวปลอมได้


ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานสำหรับประชาชน

เพื่อประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย


พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล 

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล" เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562) 

ลิงก์ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การป้องกันคอลเซ็นเตอร์ ด้วย WhosCall

WhosCall  Application
Whoscall แอปพลิเคชันสมาร์ตโฟนสัญชาติไต้หวัน โดย บริษัท Gogolook ที่สามารถบอกผู้ใช้งานได้ถึง เจ้าของสายเรียกเข้าทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้งาน เลือกรับสายที่ต้องการรับและไม่ต้องการรับได้ รวมไปถึงการค้นหาเบอร์แบบออฟไลน์และการบล็อกเบอร์โทรเข้า สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows 


ดาวน์โหลด วิธีการดาวน์โหลดแอพมาใช้ในมือถือ

เพื่อประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่สนับสนุนวัตกรรม และคูปองดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 


โครงการคูปองดิจิทัล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเผื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini

Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล แลกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผนอันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ


Smart Farming

Smart Farm หรือเกษตรอัจฉริยะ

คือการทำการเกษตรที่นำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต. เพื่อนำไปสู่การเกษตรเชิงธุรกิจ ด้วยการผสมผสานศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร กับศาสตร์ทางวิศวกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร 

Iot คืออะไร

Ricult เปลี่ยนชีวิตเกษตรกร ด้วย Big Data 

แรบบิดจันท์

ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

หลักสูตรภาคบริการ

คนเจนไหนเล่นโซเชียลมีเดียมากที่สุด?

ช่องทางไหนมีผลต่อการบริโภคของคนแต่ละเจน? คนเจนไหนชอบช็อปออนไลน์? และคนแต่ละเจนต้องเผชิญความท้าทายอะไรบ้าง?

พฤติกรรมผู้บริโภคมีความสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย และการทำการตลาดยุคนี้ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อประกอบการทำโฆษณา ค้นพบลูกค้าที่เป็นตัวจริงจากแพลตฟอร์มแต่ละชนิด

หลักสูตรเด็กดิจิทัล

เฉลยใบงานเรื่องอัลกอริทึม

ทีมวิทยากรโครงการ

อ.ออกี้
ชญาภา ปรัสพันธ์

อ. หญิงโย
ณัฐฐินันท์ พิพัฒน์วัฒนะวงศ์

อ.ดาด๊า
กุลฑีรา จันน้ำใส

อ.แคทตี้
ปาริสา เกษมสิงห์

บรรยากาศการเรียนการสอนของทีมวิทยากร

บรรยากาศการเรียนการสอน จังหวัดชัยภูมิ 

บรรยากาศการเรียนการสอน จังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางการติดต่อทีมวิทยากร